Czwartek 23 maja 2024r.
dachy dachówki cementowe dachówki ceramiczne

Tondach


Pierwszą cegielnię w Gleinstätten wybudowano już w 1881 roku. Dzięki wciąż poprawiającej się jakości wyrobów tego zakładu, które były produkowane zawsze z zastosowaniem najnowocześniejszych technologii, możliwe było wybudowanie następnych zakładów. Obecnie do koncernu noszącego nazwę TONDACH Gleinstätten należą cztery zakłady produkcyjne w Austrii. W tym kraju firma jest jedynym producentem palonej dachówki na rynku. W latach dziewięćdziesiątych koncern wstąpił też na rynki zagraniczne. Obecnie należy do tej grupy dwadzieścia zakładów produkcyjnych w całej Europie. Konkretnie jest to pięć zakładów w Republice Czeskiej, cztery zakłady na Węgrzech i cztery w Austrii, dwa zakłady w Chorwacji i po jednym w Słowenii, Słowacji, Serbii, Macedonii i Rumunii. Całkowite moce produkcyjne koncernu wynoszą ok. 440 milionów dachówek i ok. 300 milionów jednostek ceramicznych materiałów murowych.

HOLENDERKA 11

od 22,66 zł  (netto)

Została wyposażona w podłużne głębokie żłobienie do odprowadzania wody wpływające na wysoką szczelność pokrycia dachu na gwałtowne deszcze i umożliwiające pokrycie dachu o bardzo małym kącie nachylenia (już od kąta 22°, z wodoszczelnym pokryciem od 12°). Co więcej możliwe jest przesunięcie pokrycia aż o 25 mm.

Dane techniczne

Ogólna szerokość 280 mm
Ogólna długość 470 mm
Szerokość pokrycia 228 mm
Długość pokrycia 355-380 mm
Zalecana długość pokrycia 360-375 mm
Masa 1 szt 3,7 kg
Masa 1 m2 od 43,3 kg
Zapotrzebowanie na 1 m2 od 11,5 ks

BRNENKA 14

Konstrukcja przesuwanej palonej dachówki Brněnka 14 klasycznego formatu umożliwia układanie na łaty z odległościami 280 - 340 mm. Jej podwójne rowki na boku i rowek wodny w górnej części zapewniają niezawodne i mocne połączenie, odporne na ekstremalne warunki klimatyczne, z przesunięciem podczas układania aż o 60 mm.

Dane techniczne

Ogólna szerokość 245 mm
Ogólna długość 405 mm
Szerokość pokrycia 200 mm
Długość pokrycia 280-340 mm
Zalecana długość pokrycia 290-330 mm
Masa 1 szt 3,0 kg
Masa 1 m2 od 43,5 kg
Zapotrzebowanie na 1 m2 od 14,5 ks

HRANICE 11

HRANICE 11 jest dachówką przylgową suwakową. Konstrukcja rowków umożliwia układanie na łaty z odległościami 340 ? 400 mm. Boczne rowki i rowek wodny w górnej części zwiększa szczelność pokrycia w ekstremalnych warunkach klimatycznych. Właściwości te zapewniają proste, ale wysokiej jakości pokrycie dachu z posuwem aż 60 mm.

Dane techniczne

Ogólna szerokość 277 mm
Ogólna długość 465 mm
Szerokość pokrycia 232 mm
Długość pokrycia 340-400 mm
Zalecana długość pokrycia 360-380 mm
Masa 1 szt 3,6 kg
Masa 1 m2 od 38,9 kg
Zapotrzebowanie na 1 m2 od 10,8 ks

STODO 12

Nowoczesna dachówka zakładkowa o głębokich podwójnych zakładkach, które stanowią bardzo dobrą ochronę przeciwko wpływom atmosferycznym a równocześnie umożliwiają przesunięcie o 40 mm. Od strony górnej wyposażona jest w jeden środkowy płaski żłobek i po ułożeniu sprawia wrażenie delikatnej i spokojnej struktury połaci dachu. Wg dokładniejszego podziału chodzi o dachówkę z przerywanym rowkiem wodnym i jednym żłobkiem przesuwnym w zakładce. Dlatego można układać ją tylko w krój.

Dane techniczne

Ogólna szerokość 275 mm
Ogólna długość 433 mm
Szerokość pokrycia 230 mm
Długość pokrycia 323-363 mm
Zalecana długość pokrycia 333-353 mm
Masa 1 szt 3,6 kg
Masa 1 m2 od 43,2 kg
Zapotrzebowanie na 1 m2 od 12 ks

UNIWERSALNA 12

Konstrukcja przesuwnej, wielkoformatowej dachówki ceramicznej Uniwersalna 12 umożliwia jej układanie na łatach dachowych o rozstawie 330 ? 390 mm. Rowki boczne oraz rowki do odprowadzania wody w górnej części dachówki zwiększają szczelność pokrycia w ekstremalnych warunkach klimatycznych. Wymiennione własności umożliwiają proste, przy tym wysokiej jakości bezpieczne pokrycie dachu z przesunięciem aż o 60 mm.

Dane techniczne

Ogólna szerokość 277 mm
Ogólna długość 465 mm
Szerokość pokrycia 230 mm
Długość pokrycia 330-390 mm
Zalecana długość pokrycia 350-370 mm
Masa 1 szt 3,7 kg
Masa 1 m2 od 40,7 kg
Zapotrzebowanie na 1 m2 od 11 ks

KARPIÓWKA 18x38

Dachówka należąca do historycznie najstarszych i najważniejszych. Jest to gładka dachówka, którą można układać na tzw. gęste lub rzadkie łaty (tj. krycie łuskowe lub koronowe). Służy do pokrywania różnych, nawet zaoblonych kształtów (soczewka,stożek, kosz dachowy).

Dane techniczne

Ogólna szerokość 180 mm
Ogólna długość 380 mm
Szerokość pokrycia - mm
Długość pokrycia - mm
Zalecana długość pokrycia
Masa 1 szt 1,7 kg
Masa 1 m2 61,2 kg
Zapotrzebowanie na 1 m2 od 36 ks

Minimalne pochylenie dachu (bezpieczne pochylenie)
Bezpieczne pochylenie 30°
Z izolacją pomocniczą 24°
Z izolacją wodoszczelną 20°

 

MARSYLKA 11

Marsylka 11 to dachówka zakładkowa o klasycznym kształcie, który powstał w XIX wieku. Głębokie zakładki w części górnej i bocznej zapewniają wysoka zczelność dlatego Marsylka 11 idealnie nadaje się do pokrywania połaci dachów leżacych w trudnych warunkach klimatycznych. Nowoczesny, wielkoformatowy kszałt umożliwia szybkie oraz efektywne pokrywacie dachu.

Dane techniczne

Ogólna szerokość 275 mm
Ogólna długość 433 mm
Szerokość pokrycia 234 mm
Długość pokrycia 390 mm
Zalecana długość pokrycia
Masa 1 szt 3,8 kg
Masa 1 m2 42,2 kg
Zapotrzebowanie na 1 m2 11,1 ks

Minimalne pochylenie dachu (bezpieczne pochylenie)
Bezpieczne pochylenie 30°
Z izolacją pomocniczą 24°
Z izolacją wodoszczelną 20°

MARSYLKA 12

Marsylka 12 jest nowym wyrobem dużego formatu produkowanym na najnowocześniejszych urządzeniach technologicznych. Podczas wypału na leżąco uzyskuje się maksymalną dokładność wymiarów i kształtu. Marsylka 12 z podwójnymi i szczególnie głębokimi rowkami bocznymi i górnymi zapewnia mocne połączenie dachówek, odporne na deszcze burzowe, wirujący śnieg i pył.

Dane techniczne

Ogólna szerokość 277 mm
Ogólna długość 465 mm
Szerokość pokrycia 232 mm
Długość pokrycia 385 mm
Zalecana długość pokrycia
Masa 1 szt 3,6 kg
Masa 1 m2 40,7 kg
Zapotrzebowanie na 1 m2 11,3 ks

Minimalne pochylenie dachu (bezpieczne pochylenie)
Bezpieczne pochylenie 30°
Z izolacją pomocniczą 24°
Z izolacją wodoszczelną 20°

MARSYLKA 14

Marsylka 14 z podwójnymi i szczególnie głębokimi rowkami górnymi i bocznymi zapewnia bezpieczne i mocne połączenie dachówki, zwłaszcza przeciwko deszczom burzowym. Marsylka 14 ma żywą strukturę powierzchni ze wzmocnionym środkiem i krawędzią. Dachówka dzięki swojemu klasycznemu formatowi i konstrukcji nadaje się nie tylko na nowoczesne dachy, ale również rekonstrukcji obiektów historycznych.

Dane techniczne

Ogólna szerokość 245 mm* 250 mm**
Ogólna długość 405 mm* 410 mm**
Szerokość pokrycia 200 mm* 210 mm**
Długość pokrycia 335 mm* 340 mm**
Zalecana długość pokrycia
Masa 1 szt 3,0 kg* 3,0 kg**
Masa 1 m2 43,5 kg* 42,6 kg**
Zapotrzebowanie na 1 m2 14,5 ks* 14,2 ks**

Minimalne pochylenie dachu (bezpieczne pochylenie)
Bezpieczne pochylenie 30°
Z izolacją pomocniczą 24°
Z izolacją wodoszczelną 20°

MAŁY MNICH

Dachówka mnich-mniszka składa się z dwóch części - spodniej mniszki (korytka) i górnego mnicha. Umożliwia układanie nawet skomplikowanych zaoblonych kształtów (soczewka, stożek). Używana do rekonstrukcji zabytkowych obiektów. Dachówkę Mnich-mniszka kładzie się przeważnie na zaprawę. Układanie jest bardzo pracochłonne, trudne i różni się od innych rodzajów dachówki.

Dane techniczne

Ogólna szerokość -- mm
Ogólna długość 373 mm
Szerokość pokrycia 201 mm
Długość pokrycia max. 320 mm
Zalecana długość pokrycia
Masa 1 szt 2,1 kg
Masa 1 m2 51,2 kg
Zapotrzebowanie na 1 m2 16 párů - ks

Minimalne pochylenie dachu (bezpieczne pochylenie)
Bezpieczne pochylenie 40°
Z izolacją pomocniczą 35°
Z izolacją wodoszczelną °

 

MNICH-MNISZKA

Dachówka Mnich-Mniszka składa się z dwu części - dolnej części - mniszki i górnej części mnicha. Pozwala ułożyć nawet skomplikowane kształty zaoblone (oko, stożek). Bardzo stosowna do rekonstrukcji dachów obiektów zabytkowych. Dachówka mnich-mniszka układana jest przeważnie na zaprawę. Układanie jest pracochłonne, wymagające i różniące się od układania pozostałych rodzajów pokrycia.

Dane techniczne

Ogólna szerokość -- mm
Ogólna długość 430 mm
Szerokość pokrycia 240 mm
Długość pokrycia 350 mm
Zalecana długość pokrycia
Masa 1 szt 2,8 kg
Masa 1 m2 54 kg
Zapotrzebowanie na 1 m2 12 ks

Minimalne pochylenie dachu (bezpieczne pochylenie)
Bezpieczne pochylenie 40°
Z izolacją pomocniczą 35°
Z izolacją wodoszczelną °

ROMAŃSKA 12

Romańska 12 łączy w jednej dachówce zalety żłobionych płaskich panwi z wyraźnym, wysoko sklepionym stożkowym profilem. Podczas wypału na leżąco uzyskuje się maksymalną dokładność wymiarów i kształtu z wysoką odpornością na czynniki fizyczno-chemiczne. Dachówka swoją strukturą stwarza eleganckie wrażenie antycznych stylów budowlanych i jest stosowana na nowoczesnych i historycznych dachach.

Dane techniczne

Ogólna szerokość 280 mm
Ogólna długość 465 mm
Szerokość pokrycia 223 mm
Długość pokrycia 360-380 mm
Zalecana długość pokrycia 380 mm
Masa 1 szt 3,6 kg
Masa 1 m2 42,8 kg
Zapotrzebowanie na 1 m2 11,9 ks

Minimalne pochylenie dachu (bezpieczne pochylenie)
Bezpieczne pochylenie 22°
Z izolacją pomocniczą 16°
Z izolacją wodoszczelną 12°

SERCÓWA 11

Sercowa 11 to dachówka zakładkowa tłoczona wyznaczająca się głębokimi zakładkami w części górnej i bocznej. Ornament na stronie licowej powoduje, że dachówka jest niezwykła i atrakcyjna. Dzięki zgodnym wymiarom i zakładkom można kombinowaćją z dachówką Falcovka 11.

Dane techniczne

Ogólna szerokość 275 mm
Ogólna długość 433 mm
Szerokość pokrycia 234 mm
Długość pokrycia 390 mm
Zalecana długość pokrycia
Masa 1 szt 3,6 kg
Masa 1 m2 40,0 kg
Zapotrzebowanie na 1 m2 11,1 ks

Minimalne pochylenie dachu (bezpieczne pochylenie)
Bezpieczne pochylenie 30°
Z izolacją pomocniczą 24°
Z izolacją wodoszczelną 20°

 

Podczas tworzenia serwisu www wykorzystano elementy graficzne i tekstowe firm, producentów materiałów budowlanych.
Wszystkie publikowane loga należą do ich właścicieli i zostały wykorzystane wyłącznie w celu popularyzacji ich marki.


Konsedo - Profesjonalna Poradnia Handlowo-Budowlana ul. Sochaczewska 137a 05-850 Wieruchów gm. Ożarów Mazowiecki kom. 0-601-530-004
Copywrite WebWay 2010 RSD group